Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  IDEA Việt Nam
  Địa chỉ : Tầng 3, 214 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
  Điện thoại : (84 4) 3513 1389
  Email : forum@idea.org.vn
  Website : http://ideavietnam.org

  IDEA (Ban hành động vì sự phát triển hoà nhập) được thành lập năm 2006 trực thuộc Trung tâm khoa học sáng tạo và công nghệ (VFST)

  Diễn đàn Người Khuyết Tật là mạng lưới thông tin của IDEA được thành lập năm 2000 với tư cách là một mạng lưới liên kết các nhóm người khuyết tật Việt Nam (NKT) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Mục tiêu của diễn đàn là nhằm tăng khả năng hòa nhập và xóa bỏ rào cản trong cả nước đối với Người Khuyết Tật thông qua các hoạt động như cung cấp thông tin, tập huấn cho Người Khuyết Tật, các tổ chức Phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.

  Trở về

  Nhà tài trợ