Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI
  Địa chỉ : Tầng 4, Toà nhà HEAC, 14-16 Phố Hàm Long
  Điện thoại : 04 39439920
  Website : http://www.worldvision.org.vn
  Tầm nhìn Thế giới (TNTG) là một tổ chức quốc tế, với tôn chỉ dành sự quan tâm hàng đầu cho trẻ em, thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phát triển cộng đồng bền vững và vận động chính sách tại gần 100 quốc gia. Các Văn phòng Tài trợ - làm nhiệm vụ quyên góp tiền - và các Văn phòng Quốc gia - nhận các khoản tiền hỗ trợ -  là những đối tác bình đẳng trong hoạt động trợ giúp cá nhân và cộng đồng nghèo và giúp đỡ họ tạo dựng cuộc sống bền vững. 

   
  Hoạt động của TNTG chú trọng vào: phát triển bền vững dài hạn của cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân, chẳng hạn như tiếp cận với nước sạch, giáo dục, y tế và cải thiện nông nghiệp; cứu trợ khẩn cấp ngắn hạn như cung cấp lương thực, nơi ở và chăm sóc y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai hay thảm họa do con người gây ra; cũng như phân phát viện trợ bằng hàng hóa. Hầu hết các dự án cứu trợ được xây dựng theo phương thức nhằm đảm bảo rằng các vấn đề phát triển đang tồn tại sẽ được thay thế bằng các hoạt động phát triển dài hạn trong tương lai.  

  Trở về

  Nhà tài trợ