Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Chi hội người điếc Hà Nội
  Địa chỉ : Số 5, Ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội
  Điện thoại : 0912 425 933
  Email : thaytuan63@yahoo.com

  Thành lập:             29/10/2000
  Số thành viên:         160
  Hội phí:            60.000 đồng/ năm
  Đặc điểm:     Thành viên trong nhóm chủ yếu là người khiếm thính. Chi hội được thành lập với sự hỗ trợ của tổ chức PSBI. Hiện tại, chi hội hoạt động dưới Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và trẻ mồ côi.

  Tiêu chí:
  -    Tập trung những người cùng cảnh.
  -    Động viên những người khác trong chi hội vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
  -    Cùng nhau làm ăn nhỏ.
  -    Cùng nhau quản lý dự án.
  -    Tham gia vào các hoạt động ca nhạc, thể thao, văn hoá.

  Hoạt động:
  -      Tập trung tất cả người khiếm thính ở Hà Nội để nâng cao trình độ hiểu biết về xã hội, dạy viết và ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính Việt Nam.
  -     Tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm tạo cơ hội chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm giữa những người khiếm thính.

  Mục tiêu trước mắt:        
  -     Nâng cao năng lực hoạt động của chi hội và nâng cao kiến thức cho các hội viên.
     
  Mục tiêu lâu dài:    
  -    Tăng cường các hoạt động của hội, mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài nước.
  -    Tăng cường tư cách pháp nhân cho chi hội.
  -    Sự tham gia của các CLB Điếc từ miền Nam dẫn tới thành lập Hội Người điếc ở cấp quốc gia.

  Trở về

  Nhà tài trợ