Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Trung tâm trợ giúp GĐ và trẻ Khuyết tật trí tuệ (SFCD)
  Địa chỉ : Số 13, Phố Vân Hồ 3, Phường Lê Đại Hanh - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  Điện thoại : (84 - 4) 3786 8896
  Email : hotro@hoichamekttt.vn
  Website : http://hoichamekttt.vn

  Trung tâm Hỗ trợ gia đình và trẻ KTTT (SFCmD) là một tổ chức phi lợi nhuận với các nhiệm vụ :
  Kết nối, chia sẻ thông tin và hỗ trợ các gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ của Việt nam về kỹ năng chăm sóc con, kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp.
  Thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ.
  Tập hợp, phản ánh nguyện vọng của gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ, kiến nghị với các tổ chức, cơ quan, các ngành chức năng của Nhà nước góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.
  Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học và các dự án trợ giúp trẻ khuyết tật trí tuệ.        

  Trở về

  Nhà tài trợ