Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth)
  Địa chỉ : 39A Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
  Điện thoại : 04 37173118
  Email : info@viethealth.org.vn
  Website : http://www.viethealth.org.vn

  Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt về sức khỏe tình dục và sinh sản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phát hiện và phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

  Trở về

  Nhà tài trợ