Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Cơ sở hướng nghiệp và tạo việc làm của TNKT “Vì ngày mai”
  Địa chỉ : số nhà D6 Ngõ 172 Đường Lạc Long Quân, Hà Nội

  Chủ nhiệm: Trịnh Xuân Vinh, Cô Lê Minh Hiền – ĐT : 0904 446 640
  Email: hold_the_future@yahoo.com  hoặc vi_ngay_mai0803@yahoo.com.vn

  Trở về

  Nhà tài trợ