Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Hội TNKT thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ : Số 5 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
  Điện thoại : ĐT/Fax: (84 8) 910 5503

  Chủ nhiệm: Lưu Thị Ánh Loan – ĐT: 0918235375

  Trở về

  Nhà tài trợ