Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Chi hội TNKT Đà Nẵng
  Địa chỉ : 179 Triệu Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

  Chủ nhiệm: Trương Công Nghiêm-  ĐT:  0905 12 4452

  Trở về

  Nhà tài trợ