Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Chi Hội TNKT Nam Định
  Địa chỉ : Tổ 43 Khu TT giao thông cầu đường, Phường Trường Thi- Nam Định

  Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Huê  ĐT: 0350 660 897

  Trở về

  Nhà tài trợ