Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  CLB Thanh niên khuyết tật huyện Thái Thuỵ
  Địa chỉ : Huyện Đoàn Thái Thụy, Khu 6 thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.

  Chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Dũng - ĐT: 0989 142 421 (0363853384; 0366291339)

  Trở về

  Nhà tài trợ