Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  CLB VÌ BIỂN XANH (Green Ocean Club)
  Địa chỉ : 487/3 Ngô Quyền – Quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng
  Điện thoại : 04 3 7615 270
  Email : tranggreenocean@gmail.com
  Website : http://www.vibienxanh.org And http://vibienxanh.vicongdong.vn

  • Vì Biển Xanh - là một sáng kiến bảo vệ môi trường của thanh niên Đà Nẵng được sáng lập vào tháng 2 năm 2002 với hoạt động cơ bản đầu tiên là tổ chức các chiến dịch nhặt rác trên biển và đường phố với mục đích nâng cao nhận thức của người dân, tuổi trẻ về tầm quan trọng bảo vệ môi trường. Ngày thành lập câu lạc bộ 04/04/2002. Thành viên câu lạc bộ: 48 thành viên chính thức và 35 thành viên không chính thức • Tháng 12/2006 sau những hoạt động môi trường hiệu quả tại thành phố Vì Biển Xanh chính thức gia nhập Hội Liên Hiệp Thanh Niên (HLHTN) thành phố Đà Nẵng • Hiện nay Vì Biển Xanh đang là một CLB thanh niên thực hiện các dự án về môi trường với sự tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền địa phương tại Đà Nẵng. Vì Biển Xanh là câu lạc bộ có nhiều hoạt động phong phú, để biết quá trình hoạt động và phát triển các bạn có thể xem thêm tại địa chỉ sau:

  http://vicongdong.vn/chuongtrinh/chimen2010/hosochitiet.aspx?profileid=15908740

  http://vibienxanh.org/

  Trở về

  Nhà tài trợ