Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG (Volunteer for Community Development - VFCD)

  Điện thoại : 84-485873430
  Email : vfcd.org@gmail.com And coordinator@vfcd.org
  Website : http://vfcd.org And http://vfcd.vicongdong.vn

  Tổ chức Tình nguyện vì Sự phát triển cộng đồng và giáo dục môi trường là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2007 theo quyết định sô 282/QĐ-HMTg của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Trong quá trình triển khai các chương trình, Dự án Tổ chức đã ký kết hàng loạt các hiệp định song phương với các tổ chức lớn trên thế giới nhằm triển khai các hoạt động nhân đạo tập trung vào những nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội và các hoạt động truyền thông về ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

  Trở về

  Nhà tài trợ