Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  NHỮNG ƯỚC MƠ XANH HÀ NỘI
  Địa chỉ : Địa chỉ trụ sở: 18C/230 Lạc Trung, Hà Nội
  Điện thoại : 04 66 747 911
  Email : trinhcongthanh@gmail.com
  Website : http://pwd.vn/diendan/nhung-uoc-mo-xanh-ha-noi.html

  Những ước mơ xanh Hà Nội là tổ chức tình nguyện của thanh niên, học sinh, sinh viên và người khuyết tật. Hoạt động chủ yếu về các vấn đề như môi trường, người khuyết tật, và xóa đói giảm nghèo…Điểm cốt lõi nhất duy trì và thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của Những ước mơ xanh Hà Nội là sự ổn định, đoàn kết, chia sẻ và hợp tác cao giữa các thành viên trong nhóm. - Ngày thành lập tổ chức: 20 tháng 9 năm 2003

  Trở về

  Nhà tài trợ