Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  HỘI N.K.T THỊ XÃ SƠN TÂY

  Điện thoại : 433600776
  Email : dp.sontay@gmail.com

  HỘI N.K.T THỊ XÃ SƠN TÂY được quyết định thành lập số 4713/QD-UBND thành phố Hà Nội dự trên đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ và Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây. đại hội lần thứ1 tiến hành ngày 26-11-2009. Quyết định chức danh số 6615/QD-UBND thành phố Hà Nội

  Trở về

  Nhà tài trợ