Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN (DRD)
  Địa chỉ : 91/6N Hòa Hưng, Phường 12. Quận 10 — TP.HCM
  Điện thoại : (84-8) 38682770
  Email : info@drdvietnam.com
  Website : http://drdvietnam.com

  Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển luôn nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện để NKT tham gia vào tất cả các hoạt động giống như những thành viên khác của xã hội.

  Trở về

  Nhà tài trợ