Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Trường Đại học Dân lập Văn Lang
  Địa chỉ : 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. HCM
  Điện thoại : 84.8.3836 4954 - 84.8.3836 9640
  Email : tuyensinh@vanlanguni.edu.vn
  Website : http://vanlanguni.edu.vn

  Ngày 8/1/2008, Trường ĐHDL Văn Lang đã ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) thực hiện chương trình Hỗ trợ đào tạo Công nghệ Thông tin (CNTT) cho người khuyết tật. Chương trình này dự kiến được hợp tác trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) là đơn vị tài trợ cho CRS thực hiện dự án này.

  Trở về

  Nhà tài trợ