Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Hội Khuyết tật tỉnh Nam Định
  Địa chỉ : Số 109Đ Ô 17 Phường Hạ Long, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định
  Điện thoại : (0350) 642 683

  Hội được thành lập theo Nghị đinh 88/2003/ NĐ-CP và do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam định phê duyệt.  Hội người khuyết tật tỉnh Nam định hợp nhất các nhóm/ tổ chức của người khuyết tật tại Nam định bao gồm nhóm Ánh Dương, nhóm Ý Yên và chi hội Thanh niên Khuyết tật Nam Định.

   

  Trở về

  Nhà tài trợ