Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  Hội người khuyết tật Thành phố Hà Nội
  Địa chỉ : Phòng 1506, nhà A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
  Điện thoại : 04 3537 9257
  Email : admin@dphanoi.vn
  Website : http://dphanoi.org.vn

  Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 266/QĐ-UB ngày 16/01/2006 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội của người khuyết tật (NKT) trên địa bàn thành phố Hà Nội, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nam nữ, địa vị xã hội, nguyên nhân khuyết tật, tự nguyện tham gia các hoạt động của người khuyết tật và vì người khuyết tật.

  Trở về

  Nhà tài trợ