Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  CHI TIẾT TRUNG TÂM
  QUỸ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG LAWRENCE S. TING
  Địa chỉ : Lầu 4, Tòa nhà Lawrence S.Ting, Số 801 đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM
  Điện thoại : 08-5411-3949
  Email : lawrencetingfund@yahoo.com
  Website : http://lawrencestingfund.org

  Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting là quỹ xã hội, phi lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, giáo dục- đào tạo đồng thời góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng ở những vùng còn khó khăn trên địa bàn thành phố.

  Trở về

  Nhà tài trợ