Viên gạch của bạn, ngôi nhà cho Nghị Lực Sống
English Liên hệ Giới thiệu NLS Trang Chủ NLS

Nghị Lực Sống

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH DANH SÁCH ỦNG HỘ HƯỚNG DẪN GÓP GẠCH TIN TỨC HÌNH ẢNH
 

Danh sách các ân nhân góp gạch xây nhà Nghị Lực Sống

Tổng số tiền đã quyên góp:    1,081,620,213 VND

Tên người hỗ trợ :

STT NGÀY                     NGƯỜI ỦNG HỘTHAM CHIẾU       SỐ TIỀN (VNĐ)HÌNH THỨC
06/10/2017 Anh Thông góp gạch   12,000,000 Trực tiếp 
23/08/2017 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
13/07/2017 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
24/06/2017 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
09/06/2017 Nguyen Mai Hao - ung ho trung tam   1,000,000 Trực tiếp 
29/05/2017 Chị Lê Thị Mỹ Bình ủng hộ   1,000,000 Trực tiếp 
23/05/2017 Nguyen Mai Hao - ung ho trung tam   800,000 Trực tiếp 
15/05/2017 Chị Lê Thị Mỹ Bình ủng hộ   1,000,000 Trực tiếp 
10/05/2017 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
10 20/04/2017 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
11 17/03/2017 Anh Tuấn Phong HH4C góp gạch   4,600,000 Trực tiếp 
12 12/03/2017 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
13 16/02/2017 anh Kiêm góp gạch   2,000,000 Trực tiếp 
14 07/02/2017 Nguyên học sinh góp gạch   400,000 Trực tiếp 
15 07/02/2017 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
16 11/01/2017 anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
17 27/12/2016 anh Hùng Nguyễn ủng hộ   1,000,000 Trực tiếp 
18 23/12/2016 Lê Thị Mỹ Bình ủng hộ   1,000,000 Trực tiếp 
19 22/12/2016 Ủng hộ NLS   600,000 Trực tiếp 
20 08/12/2016 anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
21 15/11/2016 Em Hà học sinh góp gạch   600,000 Trực tiếp 
22 02/11/2016 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
23 19/10/2016 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Trực tiếp 
24 10/10/2016 Cô Muriel Kirton - Scotland UK   12,000,000 Trực tiếp 
25 05/10/2016 KHOI VAN HANH MB GOP GACH XAY T RUNG TAM NGHI LUC SONG   24,000,000 Trực tiếp 
26 16/09/2016 Tuấn Hà Nội góp gạch   600,000 Trực tiếp 
27 14/09/2016 Anh Thông góp gạch   6,000,000 Chuyển khoản 
28 21/08/2016 Đồ gỗ Hoàng Hiệp   10,000,000 Trực tiếp 
29 21/08/2016 Nhà phân phối Hoàng Mai   10,000,000 Trực tiếp 
30 11/08/2016 Anh Thông góp gạch tháng 8   6,000,000 Chuyển khoản 
     
Chương trình quyên góp bắt đầu từ ngày 15/04/2012.
Nghị Lực Sống đã đón nhận
1,081,620,213 đồng
từ 699 ân nhân
 
 
NHỮNG VIÊN GẠCH MỚI NHẤT
     
Anh Thông góp gạch (12,000,000 đồng)
Anh Thông góp gạch (6,000,000 đồng)
Anh Thông góp gạch (6,000,000 đồng)
Anh Thông góp gạch (6,000,000 đồng)
Nguyen Mai Hao - ung ho trung tam (1,000,000 đồng)
Xem thêm
 
 
CÂU CHUYỆN NGHỊ LỰC SỐNG
     
Câu chuyện của Thơm
Câu chuyện của Tình
Xem thêm
 
 
  Bản quyền thuộc @ Nghị Lực Sống