Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Thư viện ảnh » Mang Trung thu tới vùng lũ quét

Mỗi năm khi đến dịp Trung thu, Nghị lực sống đều phát động chương trình quyên góp, ủng hộ cho trẻ em nghèo. Chương trình được triển khai mỗi năm một trên một địa bàn. Năm nay, trung tâm lựa chọn Trấn Yên, Yên Bái vì nơi đây đã và đang phải gánh chịu hậu quả của trận lũ vừa rồi. Trẻ em nghèo chắc chắn sẽ không thể có tết Trung thu khi cha mẹ chúng đang phải chạy từng bữa ăn. Nghị lực sống rất mong muốn chương trình được sự ủng hộ của tấm lòng hảo tâm.