Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 936

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 938

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 940

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 942

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 936

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 938

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 940

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 942

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 945
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  Tìm kiếm :

  AMIS 2.5 – Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị đọc sách
  - 1 Commnets
  AMIS là một phần mềm đọc sách nói kỹ thuật số với hệ thống thông tin đa phương tiện theo chuẩn DAISY. Đây là chương trình tự thuyết minh bằng tiếng nói giúp người khiếm thị không cần ...
  Post bởi : admin | Ngày : 13/03/2008 10569 Views
  Hỗ trợ người khuyết tật trong Windows XP
  - 0 Commnets
  Accessibility Options trong Windows XP là phần chuyên biệt hỗ trợ thao tác bàn phím và quản lý sử dụng hệ điều hành cho người khuyết tật.
  Post bởi : admin | Ngày : 12/03/2008 4351 Views
  Nhà tài trợ