Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 409

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/nls/public_html/includes/class_functions.php on line 344
Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Việc làm mới nhất

 

Xem tất cả

Ân nhân hỗ trợ Nghị Lực Sống

 

Xem tất cả

Tiện ích
  Ngôn ngữ
  English
  Tìm kiếm :

  Danh mục

  Kỹ năng

  Số file : 6

  Mô tả : Kỹ năng hỗ trợ nkt


  Kiến thức

  Số file : 32

  Mô tả : Nơi cung cấp kiến thức về NKT, sức khoẻ, tình trạng khuyết tật và các thông tin khác


  Phần mềm hỗ trợ

  Số file : 2

  Mô tả : Những tiện ích giúp NKT sử dụng máy tính hiệu quả hơn


  Tổng hợp

  Số file : 1

  Mô tả :  Nhà tài trợ